Thông tin thành viên

377391.jpg";i:1;N;i:2;N;}}-photo
Họ và tên Vũ Văn Tân
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/vutanql4
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Quỳnh Lưu 4
Quận/huyện Huyện Quỳnh Lưu
Tỉnh/thành Nghệ An
Chuyên môn Tin học
Xác thực bởi Trương Hoàng Anh, Cao Tiến Thành
Đã đưa lên 15 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 245 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 3817 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này