Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Cao Tiến Thành
Giới tính Nam
Website https://tienthanh_qg.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Hoàng Mai
Quận/huyện Huyện Quỳnh Lưu
Tỉnh/thành Nghệ An
Chuyên môn Hóa học
Xác thực bởi Nguyễn Hồng Nga, Nguyễn Ngọc Quân
Đã đưa lên 374 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 7156 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 106 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 28186 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này