Thông tin thành viên

1056502.jpg";i:1;i:200;i:2;i:150;}}-photo
Họ và tên Nguyễn Bảo Trung
Giới tính Nam
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THPT Quỳnh Lưu 4
Quận/huyện Huyện Quỳnh Lưu
Tỉnh/thành Nghệ An
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 0 tài liệu
Bình luận 4 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 90 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này