Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn An Đức
Giới tính Nam
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THPT Quỳnh Lưu 4
Quận/huyện Huyện Quỳnh Lưu
Tỉnh/thành Nghệ An
Giới thiệu hoc sinh gioi ca nuoc
Xác thực bởi Nguyễn Sỹ Dũng, Đậu Thị Thảo
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 0 tài liệu
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 90 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này