Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Nguyễn Phan Chung
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Quỳnh Lưu 4
Quận/huyện Huyện Quỳnh Lưu
Tỉnh/thành Nghệ An
Chuyên môn Hóa học
Giới thiệu Giáo viên giỏi cấp tỉnh 2 chu kì 2005-2008;2008-2010
Xác thực bởi Trương Xuân Sơn, Vũ Văn Tân
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 26 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 72 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này