Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Trần Thanh Hương
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Quỳnh Lưu 4
Quận/huyện Huyện Quỳnh Lưu
Tỉnh/thành Nghệ An
Chuyên môn Sinh học
Giới thiệu Giáo viên THPT
Xác thực bởi Vũ Văn Tân, Trương Xuân Sơn
Đã đưa lên 1 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 500 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 395 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này